California State Championship 2019
info@bgbrackets.com

Masters - Group 4

Round 1
11 pts

Round 2
11 pts

Round 3
11 pts

Champion

1Karen Davis

Karen Davis
2Zafer Yasa
Bob Glass
3Bob GlassBob Glass

4Victor Ashkenazi
Dmitriy Obukhov
5Lyova Ghazaryan
Al Hodis

6Al Hodis

Dmitriy Obukhov
7Dmitriy Obukhov


Dmitriy Obukhov
8Guido Weidner